ม.บูรพา เปิดข้อมูลรับตรงปี 56 รวม 4,818 คน


UploadImage

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดข้อมูลการรับสมัคร รับตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 29 พ.ย. 2555 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 7 มี.ค. 2556

ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประเภทรับตรงทั่วประเทศ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 นี้มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาคัดเลือกจาก...

คะแนนสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT)

คะแนนสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional Aptitude Test : PAT) และคะแนนสอบวิชาสามัญ


โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ สามารถสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา

การสมัครคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกอันดับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาได้ 4 อันดับ

โดยแยกเป็นภาคปกติ 3 อันดับ และภาคพิเศษ 1 อันดับ

ซึ่งมีจำนวนรับภาคปกติ ครั้งที่ 1 จำนวน2,023 คน

ครั้งที่ 2 จำนวน 1,878 คน

และจำนวนรับภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 จำนวน 401 คน

ครั้งที่ 2 จำนวน 516 คน

รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง จำนวน 4,818 คน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 59,831 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 55 เวลา 12:24:54 น.

คุณ นางสาวเจนจิรา ลาคำ ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"เภสัชจ๋า รอแปป เราต้องทามให้ด้าย"

เมื่อเวลา 20 ตุลาคม 55 11:35:32 น.
คุณ วันวิสา มัทปะนัง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ไม่ทราบว่าจะมีคณะสัตว์ศาสตร์รึป่าวค่ะ"

เมื่อเวลา 16 ตุลาคม 55 19:39:10 น.
คุณ สุนิษา โพธิ์ศรีดา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

" ไม่แน่ใจ ม.บูรพามีคณะเทคโนโลยีไหมค่ะ "

เมื่อเวลา 04 ตุลาคม 55 10:42:11 น.
คุณ สุนิษา โพธิ์ศรีดา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

" ไม่แน่ใจ ม.บูรพามีคณะเทคโนโลยีไหมค่ะ "

เมื่อเวลา 04 ตุลาคม 55 10:42:00 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ