ศธ.ออกประกาศกระทรวงฯขออุดมศึกษาเปิดเรียนตามอาเซียน


UploadImage

“สุชาติ ธาดาธำรงเวช” รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 ก.ย. 2555 ให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับทุกแห่งปรับปฏิทินการเปิดภาคเรียนทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เป็นช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.

โดยนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขอความร่วมมือปรับปฏิทินการเปิดภาคการศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับทุกแห่งปรับปฏิทินการเปิดภาคเรียนทุกหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา เป็นช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้มีเหตุผลว่า เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

Comments