ผู้บริจาคทุนการศึกษา-ทุนหนุนกีฬานำไปลดภาษีได้2เท่า

UploadImage

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบขยายขอบเขตการมอบทุนการศึกษาต่อและการให้ทุนสำหรับการฝึกซ้อมกีฬา ไปยังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่บริจาค สามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรงการคลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบขยายขอบเขตไปยังการมอบทุนการศึกษาต่อ ทั้ง อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และการให้ทุนสำหรับการฝึกซ้อมกีฬา การบริจาคทรัพย์สิน ทุนสำหรับการซ่อมแซม บำรุงรักษาสนามกีฬา ให้กับสมาคมกีฬาสมัครเล่น กรมพลศึกษา เพื่อสนับสนุนการกีฬา หลังจากช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้สนับสนุนการกีฬาและการศึกษา หากบุคคลธรรมดาบริจาคอุปกรณ์กีฬาเป็นเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิ สำหรับนิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไร สามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่า เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการกีฬาของประเทศในอนาคต

Comments