ว.นวัตกรรมการจัดการข้อมูล พระจอมเกล้าลาดกระบัง รับป.โท-เอก

UploadImage

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท – เอก


สาขาวิชาวิศวกรรมระบบและข้อมูล ประจำภาคเรียน 2/2555
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร.  0 2329 8000 ต่อ 3058 0 2329 8271

หรือที่ www.dstar.kmitl.ac.th

หรือที่ www.reg.kmitl.ac.th

Comments