รับตรง ม.ราชภัฏวไลยลงกรณ์ รอบที่ 3


UploadImage
 

รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554

 • ประกาศรับสมัครรอบที่ 3 วิธีรับตรง (ค่าสมัคร 300 บาท)
  • รับสมัครทางไปรษณีย์  วันจันทร์ที่ 3 มกราคม - วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554
  • รับสมัครที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 3 มกราคม - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2554
 • สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554
  • สอบข้อเขียน เวลา 09.00-12.00 น.
  • สอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554
 • กำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2554 วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554
 • ตรวจสุขภาพ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554
 • ปฐมนิเทศของคณะ วันศุกร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554
 • เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554
 •  

 • ***ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
 • http://www.vru.ac.th/news-54/pagestu.pdf
 •  
 •  
 • หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.vru.ac.th/about/admission.html


 • การ์ตูน ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN)

  Comments