พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับเรียนต่อปริญญาโท เทอม 2

UploadImage

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะที่เปิดรับ

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

- วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

-วิทยาลัยการบริหารและจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

-วิทยาลัยการบริหารและจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 37,552 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม 55 เวลา 11:22:01 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ