ปรับเกณฑ์จบป.เอกไร้วิจัยสอนป.โทได้ แก้อาจารย์ไม่พอ-ไม่เต็มศักยภาพUploadImageกกอ.อนุโลมให้อาจารย์จบป.เอก ไม่ต้องมีงานวิจัยสอน ป.โท ได้ แต่กรณีอาจารย์ผู้สอบวิทยาระดับ ป.โท และ ป.เอก ยังคงยึดตามเกณฑ์เดิม


          รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดทำคำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ในกรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยอนุโลมตามข้อ 17 ของเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวโดยให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัยหลังจากสำเร็จการศึกษา จากเดิมที่กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับปริญญาโท จะต้องเป็นอาจารย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญานั้น


          ทั้งนี้ การอนุโลมในเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาจำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอ สำหรับคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาเอก อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนั้นจะต้องเป็นอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์เดิม

          "เดิมทีอาจารย์ที่จบปริญญาเอกมาจะต้องมีงานวิจัยของตัวเองอย่างน้อย 2-3 เรื่อง และต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นๆแล้วจึงจะสามารถเป็นอาจารย์สอนในระดับปริญญาโทได้ ซึ่งข้อดีของเกณฑ์เดิมจะทำให้มหาวิทยาลัยได้อาจารย์ที่ดีมีคุณภาพสูง แต่ข้อเสียคือ การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยจะดำเนินการไปได้ยาก เพราะต้องรอให้อาจารย์ได้ผลงานวิจัยเสียก่อนจึงจะสอนได้ ซึ่งเท่ากับว่าใช้อาจารย์ไม่เต็มศักยภาพ ดังนั้น กกอ.จึงปรับแก้เกณฑ์ใหม่โดยให้อาจารย์วุฒิปริญญาเอก สอนปริญญาโทได้ ระหว่างนั้นเขาก็จะมีโอกาสทำงานวิจัยและในที่สุดเขาก็สามารถเป็นอาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ได้" รศ.นพ.กำจรกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 5,516 คน เขียนข่าวโดย : ภารดี วงค์เขียว เมื่อวันที่ : 07 สิงหาคม 55 เวลา 10:27:33 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ