มติก.ตร.บรรจุทายาทตำรวจที่ทุพลภาพเป็นตำรวจได้

UploadImage

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 1  ส.ค.  พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกตร. แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่ 11/2555เสร็จสิ้นว่า  การแต่งตั้งครั้งนี้มี 47 ตำแหน่ง เป็นที่ปรึกษา(สบ10) เข้าตำแหน่งหลัก 3 คน ผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้น 5 คน ระดับผู้ช่วยผบ.ตร.มี พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ จตช.(สบ9) ขยับเป็นผู้ช่วยผบ.ตร. 1 คน มีผบช.ขึ้น ผุ้ช่วยผบ.ตร. 10 คน ระดับผบช.ดยกในระนาบ 6 คน เลื่อนขึ้น 22 คน โดยใสตำแหน่งระดับผู้ช่วยผบ.ตร.นั้น พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงศ์ นายแพทย์ใหญ่ตร.ไม่ขอขึ้น เนื่องจากมีภารกิจต้องสานต่อ ก.ตร.จึงอนุมัติให้ พล.ต.ท.นเรศ เทียนกริม จตร.(สบ8) ซึ่งมีอาวุโสอันดับ 11 เลื่อนตำแหน่งขึ้นแทน สำหรับการเปิดตำแหน่งผู้ช่วย ผบ.ตร. นั้นเพิ่มจาก 17 ตำแหน่ง รวมเป็น 18 ตำแหน่ง แต่ตำแหน่งนี้ ซึ่งเรียกว่าผู้ช่วยผบ.ตร.ทำหน้าที่บริหารยุทธศาสตร์ งานด้านปราบปรามยาเสพติดและการต่อต้านการก่อการร้าย แตกต่างจากตำแหน่งอื่นเพราะไม่สามารถเปลี่ยนหน้าที่การงานได้ ล็อคภารกิจตายตัว โดยมีการให้เหตุผลในการเปิดตำแหน่ง 2 ประกาคือ 1.ตามข้อเสนอจากอนุก.ตรด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 2. รองรับนโยบายรับบาลด้านต่อต้านก่อการร้านเน้นการประสานงานประเทศ เพื่อนบ้าน 10ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะ พม่า กัมพูชา ลาว เกี่ยวกับงานยาเสพติด และดูแลนายตำรวจประจำประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังกำหนดใหม่ เน้นงานก่อการร้ายเป็นหลัก

โฆษก ตร. กล่าวว่า ก.ตร.ได้อนุมัติ ขณะที่แก้ไขหลักเกณฑ์บรรจุทายาทตำรวจโดยเพิ่มกรณี พิการ ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่สามารถรับราชการได้ ให้บรรจุทายาทเข้าเป็นข้าราชการตำรวจได้ โดยให้สิทธิเหมือนกันทั่วประเทศ จากเดิมให้สิทธิเฉพาะตำรวจที่เสียชีวิตเท่านั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ตำรวจและตอบแทนคุณความดี นอกจากนี้ก.ตร.ยัง กำหนดให้ตำรวจที่จะเข้าสังกัดสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองในระดับรองสารวัตรขึ้น ต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆตามที่ตร.กำหนด เช่นภาษามาเลย์ พม่า เขมร ซึ่งหลักเกณฑ์นี้จะใช้ในการแต่งตั้งวาระปี หน้า ขณะเดียวกันปรับตำแหน่งโครงสร้างตำแหน่งนายตำรวจราชสำนักประจำ(นรป.) ให้สอดรับกับจัดกำลังของกรมราชองค์รักษ์ โดยขออนุมัติเปิดตำแหน่งใหม่ 117 ตำแหน่ง เป็นนรป.(สบ8) 1 ตำแหน่ง นรป.(สบ6) 2 ตำแหน่ง และ ผู้บังคับการกองบังคับการถวายความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง รองผบก.2 ตำแหน่ง ผกก. 3 ตำแหน่งรองผกก.7 ตำแหน่ง สารวัตร 12 ตำแหน่ง รองสารวัตร 25 ผบ.หมู่ 64 ตำแหน่ง ทั้งนี้สำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยผบ.ตร.ฯ นรป.(สบ8) นรป.(สบ6) และผบก.ถปภ. ทั้ง 5 ตำแหน่งนั้นจะต้องขออนุมัติ ก.ต.ช.อีกครั้งในเร็วๆนี้เพื่อทำการแต่งตั้ง โดยยังไม่ระบุว่าต้องแต่งตั้งเมื่อใด

ภาพ-ข่าว...เดลินิวส์ออนไลน์
 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 5,462 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 02 สิงหาคม 55 เวลา 16:21:40 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ