แจ้งกำหนดการสอบทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

UploadImage

กำหนดการสอบทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO) ประจำปี 2556 จำนวน 2 หลักสูตร

วันสอบข้อเขียน  22 กรกฎาคม 2555
 
สถานที่สอบ  อาคาร 5 โรงเรียนมัธยมวัดมงกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร Specialized Training College Students

ห้องสอบที่ 1 ห้อง 533 เลขที่ 1 – 25
ห้องสอบที่ 2 ห้อง 534 เลขที่ 26 – 49
ห้องสอบที่ 3 ห้อง 535 เลขที่ 50 – 72
ห้องสอบที่ 4  ห้อง 536 เลขที่ 73 – 95

หลักสูตร College of Technology Students

ห้องสอบที่ 5 ห้อง 552 เลขที่ 1 – 23
ห้องสอบที่ 6 ห้อง 553 เลขที่ 24 – 46
ห้องสอบที่ 7 ห้อง 554 เลขที่ 47 – 67

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

1. ขอให้ผู้เข้าสอบไปถึงสนามสอบเวลา 8.50 น. และไม่อนุญาตให้เข้าสอบหลังเวลา 09.00 น. (สอบเวลา 09.00 – 12.00 น.)

2. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชน

3. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเครื่องคิดเลข หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์สอบในทันที

4. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเฉพาะดินสอ ปากกา ยางลบ และกระเป๋าสตางค์ใบเล็กเท่านั้น เข้าห้องสอบ

ประกาศผลสอบข้อเขียน  จะแจ้งวัน เวลา และช่องทางในการประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในวันสอบข้อเขียนอีกครั้ง
    
วันสอบสัมภาษณ์  ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น
สถานเอกอัครราทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


1. College of Technology Students 

2. Specilaized Training College Students)

 

Comments