สพฐ.จัดอบรมศึกษานิเทศก์ เตรียมความพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาให้ครูที่ต้องสอนจริง

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมศึกษานิเทศก์ เตรียมความพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ครูผู้สอนจริง
          นาง เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการอบรมศึกษานิเทศก์ ด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต วันนี้(17 กค) ที่จังหวัดนครนายก ว่า เป็นการอบรมครั้งที่ 2 ตามโครงการอบรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีศึกษานิเทศก์เข้าอบรม 549 คน จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน และช่วยทำความเข้าใจการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาการใช้งานและแก้ปัญหา ในโรงเรียนที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
          ทั้งนี้ การอบรมศึกษานิเทศก์ จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยการอบรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดขอนแก่น.

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Comments