รับตรง มมส. 1 สิงหาคม - 5 กันยายน 2554 นี้

UploadImage

         รับตรงมาอีกแล้ว !! ครั้งนี้เป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ออกมาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

***ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 5 กันยายน

โดยพิจารณาตัดเลือกฯจาก GPAX (4 ภาคเรียน), GPA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ (4 ภาคเรียน)
และคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนตุลาคม 2554)

 
สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-4375-4377 หรือ 0437-54-333 ต่อ 1322,1354,1329
เพื่ออำนวยความสะดวกในการสอบคัดเลือกฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีบริการอินเตอร์เน็ตฟรี ณ กองบริการการศึกษา อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2
(ขณะนี้เพิ่งประกาศผ่านเว็บ หากมีความเคลื่อนไหว ทางศูนย์ข่าวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
 
 
กองบริการการศึกษา อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ /โทรสาร:0-4375-4377 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 0-4375-4322 ต่อ 1322, 1329, 1354
เว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th/web/
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 20 มิ.ย. 54

Comments