ม.เกษตรฯ เปิดรับเรียนต่อป.โท - เอกภาคปกติ

UploadImage


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

 
ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร และสืบค้นข้อมูลประกอบการรับสมัครได้จาก http://www.grad.ku.ac.th

สาขาที่เปิดรับสมัคร

      - วิทยาเขตบางเขน 

      - วิทยาเขตกำแพงแสน 

      - วิทยาเขตสกลนคร


หรือซื้อใบสมัครและซีดีคู่มือการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50.- บาท

หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70.- บาท
 

- สมัครด้วยตนเอง (เงินสดหรือบัตรเครดิต)

ตั้งแต่วันนี้- 10 สิงหาคม 2555

(เว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการอื่นๆ)

- สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือไปรษณีย์

ตั้งแต่วันนี้ - 3 สิงหาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 17 สิงหาคม 2555

Comments