สพฐ.เร่งยกระดับภาษาอังกฤษครู-นร.

UploadImage


          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ผอ.สถาบันภาษาอังกฤษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ปี 2555 เป็นปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ นั้น ส่วนของสพฐ.ได้ส่งนโยบายดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศแล้วเพื่อให้แจ้งต่อไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาให้รับทราบและถือปฏิบัติพร้อมรณรงค์จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายต่อไปทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเกิดความเข้มแข็งและนำไปสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยจะส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดสพฐ.ทำความร่วมมือกับโรงเรียนในต่างประเทศลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนครูหรือนักเรียนเพื่อให้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนดีขึ้นหรืออาจมีการจัดค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกัน สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการอบรมครูและนักเรียนในการจัดค่ายประกวดแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น

          "ที่ผ่านมาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะครูโรงเรียนขนาดเล็กระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษส่งผลให้ครูไม่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนและพบว่าหลายโรงเรียนจะไม่สอนภาษาอังกฤษในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้นแต่จะไปสอนในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายแทน ทำให้การวางรากฐานภาษาอังกฤษเป็นปัญหาแม้จะมีความพยายามจัดอบรมครูก็ตามซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าครูมีภาระงานมากหากจะให้มาฝึกฝนภาษาอังกฤษอีกก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสพฐ.จึงได้จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนสำเร็จรูปที่เรียกว่า Teacher Kit มีขั้นตอนการสอนวิชาต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสำหรับครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษซึ่งจะช่วยให้ครูจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และจากการทดลองใช้โรงเรียน 25 โรงพบว่า ครูมีความพึงพอใจและนักเรียนก็ชอบเพราะเกิดความสนุกสนานและคล้อยตามได้รวดเร็ว" ดร.วัฒนาพรกล่าว

          ผอ.สถาบันภาษาอังกฤษ กล่าวว่าสำหรับการใช้สอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษานั้น เนื่องจากภาษามีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งปัญหาที่พบคือด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนยังไม่ได้คุณภาพเนื่องจากที่ผ่านมามีการลดบทบาทด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนลงเพราะครูเห็นว่านักเรียนมีจำนวนมาก และมีเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษจำกัดจึงส่งผลให้การวัดผลภาษาอังกฤษด้านการเขียนด้อยมาตรฐาน อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับจะต้องเข้ารับการอบรมด้านภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นและ สพฐ.จะนำสื่อการเรียนการสอน Teacher Kit มาแจกให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาอีก 16,000 โรงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น.
 
 
 
ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 18,860 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 11 มกราคม 55 เวลา 13:24:00 น.

คุณ ประหยัด ปรินทอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"เห็นด้วยกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน บรรยากาศนอกห้องเรียนควรเอื้อต่อการได้นำภาษาที่เรียนจากในห้องเรียนไปใช้ในสถานการณ์จริง เพราะเหตุใดชาวต่างชาติจึงบอกว่าตามชนบทบ้านนอกไม่จำเป็นต้องเรียนไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้เพราะมันไม่จำเป็นจริง ๆไม่ทราบว่าจะพูดอังกฤษกับใคร แต่ถึงคราวจำเป็นจริง ๆ ขึ้นมาจะพูดไม้ออก เพราะฉะนั้นต้องสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นและใช้กันจริง ๆ โรงเรียนที่มีโครงการอิงลิชโปรแกรมจึงจะสามารถเอ้ือต่อการเรียนนอกห้องเรียนได้ดีกว่า ไม่ต้องสงสัยเลยที่ปีนี้โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมมีนักเรียนสมัครเข้าเรียน English Programme อย่างล้นหลามแม้ว่าจะมีครูที่เป็นเนทีฟสปีกเกอร์ไม่กี่คน ชาวเอเชียนเราเองที่เก่งภาษาอังกฤษเช่นฟิลิปินส์ และชาวจีนก็ช่วยได้มาก ครูไทยเรานี้แหละครับที่สำเนียงไม่ด้อยกว่าชาวต่างชาติก็พอแก้ขัดได้เช่นกัน"

เมื่อเวลา 03 พฤษภาคม 55 04:41:43 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ