Admissions’54 ผ่านไป เด็ก Admission’55 พร้อมรึยังเอ่ย?

 UploadImage
 Admissions’54 ผ่านไป เด็ก Admission’55 พร้อมรึยังเอ่ย?
 

 
       น้องรุ่น Admissions’55 หรือเด็กม.6 ปีการศึกษา 2554 นี้ ถือเป็นรุ่นแห่งการเปลี่ยนแปลง เพราะระบบ Admissions มีการปรับเปลี่ยน มิหนำซ้ำระบบการรับตรงของมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนอีก   ซึ่งไม่นานก็จะเข้าฤดูการรับตรงของมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้น “การเรียนเก่งยังไม่พอ ต้องวางแผนเก่งด้วย”
 
        สิ่งที่ระบบ Admissions’55 จะเปลี่ยน อย่างแรกคือการสอบ Admissions ได้ลดรอบลง จากเดิมที่สามารถสอบ GAT PAT เก็บคะแนนได้ ปีละ 3 ครั้ง จากนี้จะถูกลดลงเหลือปีละ 2 ครั้งเท่านั้น คือ เดือน ต.ค. และ มี.ค.  โดยจะสอบครั้งแรกในเดือน ตุลาคม 2554 และครั้งที่สองในเดือน มีนาคม 2555 แล้วใช้คะแนนยื่น Admissions ในเดือนเมษายน 2555 
นอกจากลดรอบการสอบเหลือสองรอบแล้วยังมีข่าวมาว่า GATไทยเปลี่ยน ส่วนของการอ่านจับใจความ แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่มีประกาศออกมาอย่างแน่นอนต้องติดตามข่าวสารกันให้ดี
 
       เมื่อระบบ Admissions เปลี่ยนแปลงเสมอ ๆ ทำให้ความหวังของเด็กม. 6 รุ่นนี้ มุ่งไปที่การสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งปี 2554 โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยมีมากกว่า 500 โครงการ แต่ก็น่าเสียดายที่ปีนี้ระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยก็จะเปลี่ยนอีก โดยจะมีองค์กรกลางมาทำหน้าที่รับตรงรวม แต่ละมหาลัยจะไม่มีการเปิดรับตรงแยกกันแล้ว จะรับพร้อมกัน สอบพร้อมกัน และประกาศผลพร้อมกัน โดยให้ สทศ. เป็นผู้จัดสอบวิชาสำหรับรับตรงส่วนกลางร่วมกันจำนวน 7 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา วิชาละ 100 คะแนน สอบวิชาละ 2 ชั่วโมง ในช่วงเดือนมกราคม 2555 สำหรับการกำหนดสัดส่วนและองค์ประกอบที่จะใช้ในการรับตรงส่วนกลางร่วมกันนั้น จะให้คณะต่างๆ เป็นผู้กำหนดเอง
 
       แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบรับตรงกลาง เช่น มศว. ที่ไม่เชื่อมั่นและไม่มั่นใจระบบของส่วนกลางจึงยืนยันจะรับตรงผ่านทางมหาวิทยาลัยเหมือนเช่นเคย และก็มีอีกหลายๆ มหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้เข้าร่วมรับตรงของส่วนกลาง ซึ่งน้องม.6 ปีนี้ถือว่าเป็นรุ่นหัวริ้วหัวต่อของระบบการศึกษาไทยมา จึงต้องติดตามข่าวสารการสอบตรงและ Admissionsให้ดีว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดเพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้พร้อม ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของน้องม. 6 ปีนี้ คือการวางแผนเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ นั่นคือ

1.ต้องติดตามข่าวสาร กำหนดการสมัครสอบ ชำระค่าสมัครห้ามพลาด เพราะถ้าม่ได้สอบเดือนตุลาคม จะเหลือการสอบแค่ครั้งเดียวในเดือนมีนาคม ซึ่งถือว่าเสี่ยงมาก ต้องติดตามข่าวอยู่เสมอ!

2.  เตรียมตัว เดือน ตุลาคมเป็นเดือนแห่งการสอบตรง เพราะว่าปีนี้ยังไม่รู้ว่ามหาลัยไหนเข้าร่วมระบบรับตรงกลาง หรือว่าจะออกมารับตรงเอง หากรับตรงเองส่วนใหญ่ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบช่วงนั้น และช่วงนั้น GAT PAT รอบแรกพอดี น้องม.6 จึงต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือเตรียม GAT PAT และรับตรงให้ดี วางแผน วางตารางเนิ่นๆ อย่างน้อย 1 เดือนก่อนสอบเพื่อความชัวร์

3. ต้องจริงจังเพราะเหลือโอกาสแค่ 2 ครั้ง สำหรับ GAT PAT การสอบทั้งสองครั้งต้องทำคะแนนให้ได้ตามเป้าเพื่อยื่นคะแนนได้เลย โอกาสน้อยลง ต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้น อีกทั้งการรับตรงของส่วนกลางยังไม่เคยมีมาก่อนทำให้ไม่รู้แนวข้อสอบ ว่าจะยากง่าย อย่าไร นี่ยังไม่รวมถึงการรับตรงของมหาลัยที่ไม่เข้าร้วมรับตรงอีกที่จะต้องไปสอบ ดังนั้นน้องม.6 ปีนี้จึงต้องพร้อมและตั้งใจ จริงจังให้มากๆ

       แม้ระบบการสอบ Admissions และระบบรับตรงจะเปลี่ยนแปลง จนบางครั้งตามไม่ทัน แต่น้องม.6 อย่าพึงท้อใจ ไม่ว่าการสอบจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ข้อสอบออกแนวไหน ถ้าเรามีการวางแผนการอ่านหนังสือ ติดตามข่าวสารสม่ำเสมอและเตรียมตัวเองให้พร้อม เชื่อแน่ว่าทุกคนสามารถต่อสู้การสอบได้ทุกรูปแบบ และจะได้เรียนในมหาวิทยาลัย ในคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันอย่างแน่นอน
 
 
บทความโดย การ์ตูน ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN)

Comments