รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ !! (6)

เลื่อนได้อีก !!  หลังจากที่มีการประกาศเลื่อน การสอบ GAT /PAT  ครั้งที่ 1/2555 เป็นครั้งที่ 2 ให้มีการจัดสอบในวันที่ 24-27 ธันวาคม 2554 นั้น ก็ส่งผลกระทบกันเป็นทอดๆ กับการรับสมัครโครงการรับตรง และกำหนดการการสอบคัดเลือก ของหลายๆมหาวิทยาลัย  ทำให้มหาวิทยาลัยต้องประการเลื่อน กันจ้าละหวั่น  น้องๆเองก็ต้องติดตามข่าวกันให้ดีนะคะ  โครงการไหนที่มีประกาศไปแล้วครั้งที่ หนึ่ง อาจจะมี ครั้งที่ สอง สาม และสี่ ตามออกมาได้อีก  อย่าได้ไว้วางใจ ควรติดตามการประกาศจากทางมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอค่ะ
 
มาตอนนี้ก็เป็นตอนที่ 6 แล้วสำหรับ รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ !!   ในตอนที่ 6 นี้ ได้รวบรวมโครงการที่ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ หลังจากวันที่ 28 ตุลาคม 2554  เป็นต้นมานะคะ  รวมแล้วกว่า 10 โครงการ มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

UploadImage
 
ย้ำกันอีกครั้งกับเลื่อนสอบ GAT PAT ,ขยายเวลารับสมัครวิชาสามัญ
สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 สอบวันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2554 
สอบวิชาสามัญ 7 วิชา รับสมัคร  1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

  
UploadImage
กสพท.เลื่อนสอบวิชาเฉพาะ
จากเดิมวันที่ 25 ธันวาคม 2554  เลื่อนเป็นสอบวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 


UploadImage
เลื่อนสอบตรง 2 โครงการ มศว ปี 55
1.โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และ
2.โครงการบัณฑิตคณะพลศึกษา มศว คืนถิ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่UploadImage
 
เลื่อนกำหนดการโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบังฯ
กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ UploadImage

เลื่อนกำหนดการ รับตรงผู้มีความสามารถทางดนตรี ม.เกษตรฯ
ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 1กันยายน – 25 พฤศจิกายน2554
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
UploadImage
เลื่อนกำหนดการโครงการ พสวท. โครงการเพชรสนามจันทร์ ศิลปากร
วันรับสมัคร เปลี่ยนเป็น 16 ก.ย. 54 - 30 พ.ย. 54
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

UploadImage

ขยายเวลารับสมัครรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบังฯ 55
ขยายเวลารับสมัครถึง 30 ธันวาคม 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
UploadImage

ขยายเวลารับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบังฯ ปี 55
กำหนดการใหม่รับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 


UploadImage

เพิ่มเวลารับสมัคร วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ลาดกระบังฯ ปี 55
รับสมัครวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่UploadImage
ขยายเวลาการรับสมัคร คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง
ขยายเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 25 มกราคม 2555
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม/อักษรโบราณท้องถิ่น
ขยายเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่1 พฤศจิกายน– 7 ธันวาคม2554
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 UploadImage

เลื่อนสอบสัมภาษณ์ รับเพิ่มพิเศษ วิศวะ ม.ศิลปากร
สอบวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
UploadImage

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบตรง มมส. ปี 55
ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร 14-17 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 


UploadImage

อัพเดต กำหนดการ รับตรงม.หัวเฉียว
เปิดรับสมัคร 7-23 พฤศจิกายน 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
UploadImage

รับตรง ม.พระจอมเกล้า่ธนบุรี 55 เปลี่ยนแปลงกำหนดการ !
ขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


 

นอกจากโครงการข้างต้นที่ได้ประกาศกำหนดการใหม่ไปแล้วยังคงมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศกำหนดการเลื่อนออกมา นะคะ เช่น โครงการรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ที่มีกำหนดการสอบตรงกับการสอบ GAT PAT ในเดือนธันวาคม 54  , โครงการพสวท. ม.เกษตรศาสตร์ ที่มีการจัดสอบตรงกับการสอบ กสพท. , โครงการช้างเผือกคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ที่มีการสอบข้อเขียนตรงกับการสอบ GAT PAT  เป็นต้น หากมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะแจ้งให้น้องๆทราบทันทีค่ะ  อย่าลืมติดตามกันนะคะ

 
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ !! (1) 
รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ!! (2) 
รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ!! (3) 
รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ !! (4) 

รวมโครงการรับตรง เลื่อนสอบ !! (5) 

Comments