รู้ผลโควตา มข. 55 ก่อนใคร!!! กับ KKU Quota Live by RAC

รู้ผลโควตา มข. 55 ก่อนใคร!!!  กับ  KKU Quota Live by RAC โปรแกรมช่วยจัดอันดับการสอบติด โควตา มข.

UploadImage

เนื่องจากรูปแบบการคัดเลือกนักเรียนในระบบ โควตา มข. ปีการศึกษา 2555 นี้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการเลือกคณะ จากเดิมที่เมื่อนักเรียนทำการสมัครจะต้องทำการเลือกคณะด้วย   แต่ในปีนี้จะเป็นรูปแบบของการรู้คะแนนก่อนแล้วทำการเลือกคณะ ซึ่งมีกำหนดการประกาศคะแนนรายบุคคลในวันที่ 25 พ.ย. 54  และให้นักเรียนทำการเลือกคณะ/อันดับวิชา ในวันที่ 25 ธ.ค. - 5 ม.ค55   ศูนย์วิชาการ RAC ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเลือกคณะ/อันดับสาขาของนักเรียนใน 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากระบบโควตา มข.มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ซึ่งนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่กังวลในการเลือกคณะอย่างไรให้สอบติดโควตา มข.  RAC จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดอันดับการสอบติด โควตา มข. และเพิ่มโอกาสการสอบติดให้กับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่    โดยขอเชิญน้องๆนักเรียนและโรงเรียนเข้าร่วมใช้งานโปรแกรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  ซึ่งโรงเรียนสามารถส่งคะแนนนักเรียนมาประเมิน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 15 ธ.ค. 54
โปรแกรมช่วยจัดอันดับการสอบติด โควตา มข. (KKU Quota Live by  RAC)  เป็นโปรแกรมที่ช่วยนักเรียนในการรู้อันดับการสอบติด โควตา มข. ก่อนประกาศผลจริง ซึ่งจะช่วยวางแผนการเลือกคณะได้ โดยโปรแกรมจะนำคะแนนและคณะที่เลือกของนักเรียนในทุกโรงเรียนทั้ง 19 จังหวัดที่มีสิทธิ์สอบโควตา ม.ข. มาประมวลผล ซึ่งจะอัพเดทอันดับการสอบติดแบบ Real time   และประมวลผลการสอบติดโควตาเหมือนจริง  (แสดงอันดับการสอบติดเทียบกับนักเรียนคนอื่นที่เลือกในคณะเดียวกันและแจ้งโอกาสการสอบผ่านในคณะอื่นๆ)  
 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งคะแนนมาประเมินผลได้ที่ คุณพิจิตรา 088-2582412 หรือ rac.mkt.project@hotmail.com

คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่โปรแกรม http://prequotakku.urrac.com/kkulive/login.php 

Comments