อยากเป็นครูต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เรียนอะไร เรียนอย่างไร

แนะแนวทางการก้าวสู่อาชีพครูยุคใหม่ โดย อ.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์

อยากเป็นครูต้องมีคุณสมบัติอะไร
บ้าง เรียนอะไร เรียนอย่างไร 

ใครอยากเป็นครู ไปฟังกันเลยจ้า......^ ^Comments