ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ปี 2011,2012

UploadImage


ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ปี 2011,2012 
 
          มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University of Sydney) ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ ภายใต้โครงการ Sydney Achievers International Scholarships เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2012ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ระดับปริญญาตรี จำนวน 30ทุน ทุนละ 10,000เหรียญออสเตรเลียต่อปี (330,000บาท) ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 3ปี (รวม 990,000บาท)
 
          เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 30ทุน ทุนละ 10,000เหรียญออสเตรเลียต่อปี (330,000บาท) ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 1ปี เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเอกตามลำดับ
 
          ทั้งสองทุนไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัครเข้าเรียนหลักสูตรที่สนใจในปีการศึกษา 2012จะได้รับการพิจารณา เพื่อให้ทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ
 
          ยื่นเอกสารหลักฐานที่จำเป็น ภาคการศึกษาที่ 1ภายในวันที่ 31ตุลาคม ปี 2011และภาคการศึกษาที่ 2ภายในวันที่ 30เมษายน ปี 2012
 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ทางการhttp://sydney.edu.au/future_students/international_postgraduate_coursework/costs_scholarships/scholarships/sydney_achievers.shtml
 
สอบถามรายละเอียดที่
The Scholarships Office University of Sydney
Jane Foss Russell Building
G02 NSW 2006 AUSTRALIA
โทรศัพท์ : +612 8627 8450
โทรสาร : +612 8627 8485
 
 
 
โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 13 ต.ค. 54

Comments