ม.ราชภัฏศรีสะเกษ จัดประชุมกีฬา ๑๒ มหาวิทยาลัย

UploadImage

           เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๔ และการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๕ ภายใต้ชื่องาน “๑ ทศวรรษ ราชภัฏนครลำดวนเกมส์” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ     ศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวในวันที่ ๙ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ปี ๒๕๕๔ เป็นปีฉลอง ๑ ทศวรรษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้  เพื่อร่วมฉลองวาระพิเศษดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนับว่ามีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา เนื่องจากมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สนามกีฬากลางแจ้ง และสนามกีฬาในร่ม ที่พักนักกีฬา และศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศูนย์ กกท. ศรีสะเกษ และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
                “การจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เราจะเน้นที่มิตรภาพมากกว่าการแข่งขันชิงดีชิงเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษอาจจะเป็นเจ้าภาพที่ได้เหรียญน้อยที่สุด เราก็ไม่เสียใจ แต่อยากให้ทุกมหาวิทยาลัยได้เหรียญอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เราจึงขอให้ กกท. ศรีสะเกษ และสถาบันการพลศึกษา ช่วยดูแลในเรื่องการจัดการแข่งขัน การแบ่งสาย การตัดสิน และกฎกติกาต่างๆ ซึ่งจะมีความเป็นกลางมากที่สุด ความพิเศษของกีฬาในครั้งนี้ คือเป็นครั้งแรกที่เราจะมีการแข่งขันกีฬาไทย ๓ ชนิด คือ แย้ลงรู ตี่จับ และวิ่งเปี้ยว” ผศ.กนก โตสุรัตน์ กล่าว

                โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการฝ่ายกีฬา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง ๑๒ มหาวิทยาลัย เพื่อกำหนด จำนวน ชนิด ประเภทกีฬาที่จะจัดการแข่งขัน ร่างระเบียบการแข่งขัน และการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประเภททีม ซึ่งจะมีการจัดแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรทั้งหมด ๑๘ ชนิดกีฬา รวม ๔๐ เหรียญทอง และจัดแข่งกีฬานักศึกษาทั้งหมด ๒๐ ชนิดกีฬา รวม ๔๐ เหรียญทอง

เอกสารประกอบข่าว

Comments