ค่ายนิติศาสตร์ครั้งที่ 6 (Law Camp#6)

ค่าย Law Camp ค่ายติวสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 5 วัน 4 คืน โดยเฉพาะ

แนวคิด (Concept) ของค่าย คือ Play + Learn = Pearn

Learn คือ การเรียนรู้ รูปแบบค่ายคือ เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือ และแบ่งปัน

Play คือ กิจกรรมแบบชาวค่าย ที่สร้างมิตรภาพ เพื่อนใหม่และแรงบันดาลใจ

Pearn คือ การเรียนติวกฎหมายรูปแบบใหม่ ไม่ใช่แค่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยม แต่คือการเรียนรู้ที่เราต้องติดไปด้วยกัน TU Together

 

เนื้อหาวิชา

- ในค่ายน้องๆ จะติววิชา กฎหมาย เรียงความ ย่อความ GAT และวิชาภาษาอังกฤษ

- พร้อมทั้งการ Pre-test และ Post-test ทุกวัน เพื่อหาข้อบกพร่องและอุดข้อบกพร่องนั้นให้ได้มากที่สุด

- ข้อสอบเสมือนจริง จำลองสนามสอบเหมือนจริง ทั้งเวลา ข้อสอบและบรรยากาศ

 

ค่ายจัดวันที่ 22 – 26ตุลาคม 2556 (5วัน 4คืน)

(หากน้องๆ ต้องการใบลาทางค่ายจะทำหนังสือถึงโรงเรียนให้)

จำนวนรับ 70 คนเท่านั้น

วิธีรับสมัคร ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.legendlaw.net

ติดต่อสอบถามรายละเอียด P’Mac 083-421-9998 P’Ploy 083-257-8557

 

UploadImage

เอกสารประกอบข่าว

Comments