เคลียร์ชัด ถาม-ตอบ รับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ จาก สอท.

UploadImage

 
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สอท. )  ได้จัดทำ คำถาม –คำตอบ เกี่ยวกับการรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ออกมา เพื่อตอบคำถาม และไขข้อสงสัยต่างๆ ให้กับน้องๆ และผู้ปกครอง กันแล้วนะค่ะ  ลองไปดูกันว่า อ่านแล้วจะเคลียร์หรือไม่ นะค่ะ
 
น้องที่สนใจอยากได้เป็นไฟล์เอกสาร สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารประกอบข่าวนะค่ะ  หรือดาวน์โหลดได้ที่  เว็บไซต์ของสอท. ได้นะค่ะ  http://www.cuas.or.th/
 

ถาม – ตอบ การรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์

 
ถาม การรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์เปิดรับสมัครที่ไหน ?
ตอบ การรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์นักเรียนต้องไปสมัครกับมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาภายในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
ถาม จะเริ่มใช้ในปีการศึกษาใด ?
ตอบ เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555
 
ถาม นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่ามหาวิทยาลัยที่นักเรียนไปสมัครเป็นการรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ ?
ตอบ มหาวิทยาลัยที่ร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์จะประกาศให้นักเรียนทราบ
 
ถาม เมื่อไปสมัครรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ที่มหาวิทยาลัยแล้วต้องทำอย่างไร ?
ตอบ มหาวิทยาลัยมีวิธีการรับตรงที่หลากหลาย นักเรียนที่สมัครในระบบรับตรงกับมหาวิทยาลัยที่ใช้ข้อสอบรับตรงร่วมกันให้สมัครสอบกับสทศ.โดยเลือกสอบรายวิชาที่หลักสูตร/สาขา/คณะระบุไว้ในระบบรับตรงของสถาบันนั้นๆ

- สมัคร GAT/PAT วันที่ 1 – 29 กรกฎาคม 2554 สอบวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2554
(สทศ. ประกาศเลื่อนสอบ เป็นวันที่ 19 - 20, 26-27 พฤศจิกายน 2554)

- สมัครวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2554 สอบวันที่ 7- 8 มกราคม 2555
นอกจากนี้ บางหลักสูตร/สาขา/คณะ ที่มหาวิทยาลัยจัดสอบเฉพาะแต่ละมหาวิทยาลัย วันและเวลาการสอบจะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
 
ถาม วิชาสามัญ 7 วิชา มีวิชาอะไรบ้าง ?
ตอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
 
ถาม จะสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้ที่ไหน ?
ตอบ สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ของสทศ. http://www.niets.or.th ในวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2554 และสอบวันที่ 7 – 8 มกราคม 2555
 
ถาม นักเรียนไปสมัครรับตรงหลายมหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้วิชาสามัญ 7 วิชาเหมือนกัน นักเรียนจะต้องไปสอบ 7 วิชาสามัญกี่ครั้ง ?
ตอบ นักเรียนสอบวิชาสามัญ 7วิชาเพียงครั้งเดียว สามารถนำคะแนนไปใช้สมัครรับตรงได้ทุกมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้ใช้วิชาสามัญ 7วิชา
 
ถาม สอบเสร็จแล้วไปยื่นคะแนนยังไง ?
ตอบ นักเรียนไม่ต้องไปยื่นคะแนน เพราะสทศ.จะส่งผลคะแนนไปให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยประมวลผลและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 
ถาม ต้องไปสอบสัมภาษณ์ที่ไหน ?
ตอบ นักเรียนต้องติดตามการประกาศของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่นักเรียนไปสมัคร เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักเรียนต้องไปสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายที่มหาวิทยาลัยที่สอบติดในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
ถาม หลังจากสอบสัมภาษณ์แล้วต้องทำอย่างไร ?
ตอบ หลังจากการสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือผ่านการคัดเลือกไปยังสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2555 และสอท.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2555

นักเรียนที่สอบติดรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์จะต้องเข้าไปเลือกหรือยืนยันสิทธิ์มหาวิทยาลัยที่นักเรียนประสงค์เข้าศึกษาได้เพียงแห่งเดียว โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2555
 

ถาม เลือกได้กี่ครั้ง เลือกแล้วเปลี่ยนได้ไหม ?
ตอบ การยืนยันสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้แต่ต้องไม่เกิน 3 ครั้ง สอท.จะยึดข้อมูลครั้งหลังสุดที่นักเรียนยืนยันสิทธิ์
 
ถาม ถ้าเลือกไปแล้วจะสละสิทธิ์ได้ไหม ?
ตอบ สามารถสละสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 11 – 17 มีนาคม 2555
 
ถาม ถ้าไม่ได้มาเลือกจะเป็นอย่างไร ?
ตอบ หากไม่ได้มายืนยันสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์การรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์
 
ถาม ถ้ายืนยันสิทธิ์รับตรงแล้วจะไปAdmissions ได้ไหม ?
ตอบ นักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง
 
 
ถาม หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้วต้องทำอะไรต่อ ?
ตอบ หลังจากยืนยันสิทธิ์ สอท.จะส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 21 มีนาคม 2555เพื่อให้มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงของปีการศึกษา 2555นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักเรียนสอบติดและเว็บไซต์ของสอท.ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และดำเนินการอื่นๆตามประกาศและข้อบังคับของสถาบันแห่งนั้น
 
 
น้องๆลองศึกษาดูก่อนนะค่ะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โทร 0-2354-5150-2 ได้ค่ะ
 

 
ณัฐตินัน  วรรณารักษ์ 
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
เอกสารประกอบข่าว

Comments