รับตรง มอ. 57 (รอบใช้คะแนน GAT PAT และ 7 วิชาสามัญ)

รับตรง มอ. 57 (รอบใช้คะแนน GAT PAT และ 7 วิชาสามัญ)

UploadImage


โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ ประจำปี การศึกษา 2557 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 (สอบมีนาคม 2557) และวิชาสามัญ 7 วิชา (สอบมกราคม 2557) 
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1 สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (รวม 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น ผู้ใช้วุฒการศึกษาระดับ  ปวช. ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (รวม 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 
เปิดรับสมัคร 24-30 เมษายน 2557

UploadImage
***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 20,837 คน เขียนข่าวโดย : อติภา พิสณฑ์ เมื่อวันที่ : 17 เมษายน 57 เวลา 16:32:05 น.

คุณ สูนัยดา เจะลี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ถ้าไม่สอบ 7 วิชา ละ จะสมัครไดัไหม่"

เมื่อเวลา 22 เมษายน 57 10:24:40 น.
คุณ สูนัยดา เจะลี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

""

เมื่อเวลา 22 เมษายน 57 10:22:48 น.
คุณ สูนัยดา เจะลี ได้แสดงความคิดเห็นว่า

"ถ้าไม่สอบ 7 ว"

เมื่อเวลา 22 เมษายน 57 10:22:31 น.
สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ