รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557

UploadImage

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2557


โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
กลุ่มที่ 1 รับจำนวน 140 คน
กลุ่มที่ 2 รับจำนวน 60 คน


คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- ใช้คะเเนน GAT,PAT

โครงการโอลิมปิกวิชาการ
รับสาขาวิชาละ 5 คน ใน 10 สาขาวิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการ คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. และศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. (ค่าย 1)
- ใช้คะเเนน GAT,PAT

กำหนดการ
รับสมัคร 21 เมษายน – 10 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2557
สอบสัมภาษณ์ 27 มิถุนายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 กรกฎาคม 2557


ที่มา : http://www.sc.su.ac.th/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments