รับตรง ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2557

UploadImage

รับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีการศึกษา 2557เปิดรับจำนวน 4972 คน

หลักสูตรที่เปิดรับ
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปบัณฑิต
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรนิเทศศาสตร บัณฑิต
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ 2.50 ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
รับสมัคร 1 ก.พ.- 6 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18 เม.ย. 2557
สอบคัดเลือก 25 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ 29 เม.ย. 2557
สอบสัมภาษณ์ 1 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ 2 พ.ค. 2557
ยืนยันสิทธ์ 3-9 พ.ค. 2557
รายงานตัว 16 พ.ค. 2557

สมัครออนไลน์>>>>>คลิ็กที่นี่<<<<<


ที่มา : http://202.29.22.28/Ent57/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments