รับจบม.3 เข้าเรียนโรงเรียนดุริยางค์ ทหารเรือ
โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน โดยรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ประจำปี 2557
 
คุณสมบัติโดยสังเขป
 
- ชาย - หญิง อายุ 15 - 18 ปี จบ วุฒิ ม.3
ที่มีความรู้ทางดนตรีด้านทฤษฎีมาแล้ว และมีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลไม่ต่ำกว่าระดับเกรด 4 (มาตรฐานสากล)
 
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือจะรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือจำนวน 16 คน เป็น ชาย 12คน หญิง 4 คน ตามเครื่องมือดนตรี ดังนี้
 
   1. Bb Clarinet จำนวน 2 คน (ชาย 1 หญิง 1)
   2. Alto Saxophone จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)
   3. Tenor Saxophone จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)
   4. Trumpet จำนวน 2 คน (ชาย)
   5. French Horn จำนวน 1 คน (ชาย)
   6. Trombone จำนวน 1 คน (ชาย)
   7. Euphonium จำนวน 1 คน (ชาย)
   8. Tuba จำนวน 1 คน (ชาย)
   9. Viola จำนวน 2 คน (ชาย 1 หญิง 1)
   10. Piano จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)
   11. Guitar จำนวน 1 คน (ชาย)
   12. Electric Bass จำนวน 1 คน (ชาย)
   13. Percussion จำนวน 1 คน (ชาย/หญิง)  
 
รับสมัครระหว่างวันที่ 19-28 มีนาคม 2557 
สมัครเฉพาะทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.rtnsm.com หรือ www.royalthainavyschoolofmusic.com  

ข้อมูลอ้างอิงจาก 
https://www.facebook.com/navymusicaids

Comments