รับตรง เภสัชศาสตร์ รอบ2 ม.ศิลปากร 2557

UploadImage

โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)


จำนวนการรับ
UploadImage

คุณสมบัติ
- ตามแต่ละโครงการกำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
 
กำหนดการ
รับสมัคร 7 มี.ค.- 18 เม.ย. 2557
ประกาศที่นั่งสอบ  12-16 เม.ย. 2557
สอบข้อเขียน 7-8 มิ.ย. 2557
ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 2 ก.ค. 2557
สอบสัมภาษณ์ 8 ก.ค. 2557
ประกาสรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ก.ค. 2557
รายงานตัว 15 ก.ค. 2557ที่มา : http://develop.su.ac.th/pharm/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments