รับตรง ผลิตเภสัชกร ม.อุบลฯ 2557

UploadImage
รับตรง โครงการพิเศษ
เพื่อผลิตเภสัชกรคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปีการศึกษา 2557


เปิดรับจำนวน 30 คน 

คุณสมบัติ
- ผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ สำเร็จการศึกษาระดับชั้้น ม.6 หรือ ผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ทุกสาขา
- GPAX 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป
- ใช้คะแนน GAT/PAT

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร                                            4 มี.ค. - 28 เม.ย. 2557
ชำระเงินค่าสมัคร                                     4 มี.ค. - 29 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์      6 พ.ค. 2557
การสอบสัมภาษณ์และตรวจตาบอด         20 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา             22 พ.ค. 2557

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์                                  22 - 26 พ.ค. 2557

ที่มา : http://www.entry.ubu.ac.th/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments